Grotere kaart weergeven

Grotere kaart weergeven

CARS Nr 1
Meensesteenweg 471-473
8800 - ROESELARE
Belgium
Tel: +32 (0)51 24.25.00
Mobile : +32 (0)468 58 02 08

info@carsnr1.com

Ma-do: 8u00 - 12u30 13u30 - 17u30
Vr:   8u00 - 12u30 14u00 - 17u00
Za:   9u00 - 11u00

 
   
© Cars nr 1 nv, 2015, Meensesteenweg 471 8800 Roeselare Belgium, “alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever”.