• 14245
 • 14246
 • 14247
 • 14248
 • 14249
 • 14584
RENAULT: KANGOO DCI EXPRESS

Properties:

 • Reference: 120129
 • Date of first usage: 2/01/2008
 • Mileage: 97546km
 • CC: 1461
 • KW: 50
 • Fuel: DIESEL
 • Gears: 5
 • Color: WIT
 • Number of doors: /
 • Number of seats:  /
 • EU-norm: EURO 4
 • Airbags: 1 out of 1 airbags are ok
 • CO2: /

Options:

 • electric windows - front
 • central locking
 • electric mirrors
 • car movable
 • engine start

Price: price is unknown 

© Cars nr 1 nv, 2015, Meensesteenweg 471 8800 Roeselare Belgium, “alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever”.